Voor veel bedrijven en instanties wordt de beveiliging een steeds belangrijkere factor. Dat is ook terug te zien bij evenementen, festivals of bij belangrijke (sport)wedstrijden. Goed geregelde beveiliging is dan ook onmisbaar. Bij goede beveiliging is een goede voorbereiding van groot belang. Daar hoort in een gedegen beveiligingsplan te worden vastgelegd. In dit artikel vertellen we wat meer over een beveiligingsplan.

Wat is een beveiligingsplan?

Laten we maar direct met de deur in huis vallen: heeft u al enig idee wat een beveiligingsplan is? Als we naar de letterlijke definitie kijken, zien we het volgende naar voren komen: ‘een beveiligingsplan is een plan waarin de organisatie wordt beschreven, waarin staat wat er beveiligd moet worden en waarin staat hoe deze beveiliging plaats dient te vinden’.

Een beveiligingsplan een allesomvattend document is op het gebied van beveiliging. Een belangrijk onderdeel van een beveiligingsplan is de motivatie. Waarom worden bepaalde maatregelen genomen? Wat is de gedachtegang achter het nemen van dergelijke maatregelen? Zijn er bijvoorbeeld risicofactoren bekend waarop ingespeeld dient te worden? Dergelijke motivaties maken een belangrijk onderdeel uit van een beveiligingsplan.

Waarom is een beveiligingsplan belangrijk?

U hebt hierboven kunnen lezen dat een beveiligingsplan een allesomvattend document is. Is dat één van de redenen waarom het maken van zo’n plan zo belangrijk is? Ja, zeker. Door het maken van een beveiligingsplan toont een organisatie aan dat zij over alle mogelijke calamiteiten nagedacht hebben. Ook staan in een beveiligingsplan duidelijke richtlijnen over hoe te handelen bij een calamiteit.

Dat is echter niet de enige reden waarom een beveiligingsplan zo belangrijk is. Nee, bij (grote) evenementen geeft een beveiligingsplan namelijk ook veel informatie aan de politie. Samen met een veiligheidsplan vormt het beveiligingsplan een significante hoeveelheid aan informatie voor de politie.

Op deze manier is het mogelijk om perfect samen te werken met de politie. Dat geldt overigens niet alleen voor de samenwerking met de politie. Ook met de samenwerking met publiek-private partijen speelt een beveiligingsplan een belangrijke rol.

Evenementenbeveiliging securion

Een beveiligingsplan is dan ook voor de gehele omgeving ontzettend belangrijk. Met een dergelijk plan kunnen alle mogelijke calamiteiten voorkomen worden óf beschreven worden.

Als mogelijke calamiteiten beschreven worden, staat in een beveiligingsplan hier direct een mogelijke oplossing voor. Op het gebied van een beveiligingsplan kan er namelijk onderscheid worden gemaakt tussen vier soorten beveiliging, maar daarover kan je later meer lezen.

Door alle mogelijke calamiteiten te beschrijven, wordt de hele omgeving van een evenement veilig gehouden. Een goed beveiligingsplan is dan ook een uitgebreid plan waarmee een hoop onrust en problemen weggenomen worden.

Welke soorten beveiliging zijn er?

Als u een evenement gaat organiseren, is de beveiliging één van de belangrijkste aspecten. U wilt het evenement tenslotte voor een ieder veilig houden.

Ook stellen veel gemeentes/instanties bepaalde eisen aan de beveiliging van een evenement. Een beveiligingsplan heeft niet altijd betrekking op het organiseren van een evenement, maar kan ook worden toegepast in uw bedrijf.

Zorg dan ook voor een goede voorbereiding door een beveiligingsplan op te laten stellen. Een ervaren partij, zoals Securion, kan een volledig beveiligingsplan voor u maken. Daarbij maken wij onderscheid tussen vier soorten beveiliging:

Bij het maken van een beveiligingsplan moet dan ook goed naar de exacte situatie gekeken worden. Gaat het om een groot evenement? Dan is evenementen beveiliging uiteraard belangrijk. Komen daarbij ook nog eens erg bekende artiesten optreden? Dan moet ook daar rekening mee gehouden worden.

Maar, u leest ook wel eens dat het huis van een burgemeester beveiligd wordt. In dat geval is er sprake van objectbeveiliging. Ook wordt alarmopvolging tegenwoordig ongelooflijk veel toegepast. Hierbij wordt een beveiligingsbedrijf ingeschakeld zodra er een alarmmelding binnenkomt. Een dergelijke beveiliging zie je dan ook veel op bedrijfsterreinen terug of bij een inbraak in een huis.

Kortom: een volledig beveiligingsplan houdt rekening met de hierboven genoemde soorten beveiliging. Vaak is het een combinatie van de verschillende soorten, maar in bepaalde situaties zijn sommige soorten beveiliging ook niet nodig. Door de jarenlange kennis en ervaring weet Securion exact voor uw bedrijf belangrijk is; dat verwerken we dan ook in het beveiligingsplan.

Securitycheck en risicoanalyse

Wat zijn nou belangrijke onderdelen van een beveiligingsplan? Juist, een securitycheck en een risicoanalyse. Bij een securitycheck kijken we naar de huidige situatie.  Met een securitycheck wordt dan ook duidelijk in kaart gebracht waar u (mogelijk) beveiliging voor nodig gaat hebben.

Een risicoanalyse is weer een stapje verder. Hierbij draait het echt om het analyseren van mogelijke calamiteiten. Wat kan er zoal gebeuren? Welke aanleidingen zijn daarvoor gevonden?

Alarmopvolging in Hengelo

Met welke calamiteiten hebben soortgelijke evenementen te maken gehad? Dergelijke vragen spelen een centrale rol bij de risicoanalyse. We kunnen een risicoanalyse dan ook het beste als volgt omschrijven: ‘met een risicoanalyse voorkomen we mogelijke calamiteiten en daaruit voortvloeiende schade aan materiaal en mens.

In een beveiligingsplan wordt vervolgens ook gemotiveerd waarom op bepaalde risico’s ingespeeld wordt. Op die manier krijgen de politie en publiek-private partijen ook de benodigde informatie.

Voor beide diensten, de securitycheck en risicoanalyse kun je bij Securion terecht.  Onze vakmensen hebben ontzettend veel ervaring met het maken

van een beveiligingsplan. De securitycheck en risicoanalyse spelen daarbij een significante rol in een beveiligingsplan.

Contact opnemen

Heb u interesse om een beveiligingsplan op te laten maken? Wilt u graag alle mogelijke calamiteiten uitsluiten? Wil u graag de politie en publiek-private partijen van alle benodigde informatie voorzien? Dan zit u bij Securion zeker aan het juiste adres.

In de afgelopen jaren hebben wij voor vele verschillende soorten opdrachtgevers beveiligingsplannen opgesteld. Hierdoor weten wij exact welke calamiteiten op de loer liggen. Tevens hebben wij hierdoor een perfect referentiekader.

Door onze samenwerking met verschillende partijen weten wij dan ook exact waar bijvoorbeeld de politie behoefte aan heeft.

Neem direct contact op met ons voor het bespreken van alle mogelijkheden. Wij komen graag met u in contact om alle mogelijke calamiteiten in beeld te brengen en daar vervolgens naar te handelen. Met een beveiligingsplan zet u de juiste stappen richting een perfecte beveiliging!

Affiliate marketing cursus

Samen uw bedrijf veiliger maken?

Samen met u bekijken we graag de mogelijkheden binnen uw bedrijf tijdens een vrijblijvende kennismaking.

Neem direct contact met ons op!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here