Collectieve beveiliging: Als u de krant open slaat, ziet u met regelmaat berichten over inbraak en vernielingen op bedrijventerreinen. Voor het dievengilde blijven bedrijfsterreinen altijd een interessant “werkgebied” omdat deze in de avond- en nachtelijke uren veelal verlaten zijn.

Bedrijfshallen, opslag op het terrein, gereedschappen uit werkauto’s en kantoren; allemaal territorium van het dievengilde. Wilt u zo min mogelijk risico’s lopen? Heeft u dan wel eens aan collectieve beveiliging gedacht?

Wat is collectieve beveiliging?

We spreken over collectieve beveiliging als meerdere bedrijven samen participeren in de beveiliging van een bedrijvenpark.

Een beveiligingsbedrijf surveilleert dan in de avond- en nachtelijke uren met een opvallende surveillancewagen over het terrein. Deze mobiel surveillanten zijn getraind in het signaleren van afwijkingen en onregelmatigheden.

Omdat zij de terreinen op hun duimpje kennen, worden afwijkingen meestal in een zeer vroeg stadium opgemerkt. Zij staan rechtstreeks in verbinding met de meldkamer en kunnen direct actie ondernemen bij incidenten, waardoor schade kan worden beperkt.

Bij collectieve beveiliging is participatie door zoveel mogelijk op het bedrijvenpark gevestigde ondernemers erg belangrijk.

Hoe meer bedrijven deelnemen, hoe langer een surveillancedienst aanwezig kan zijn, waardoor intensiever en vaker gecontroleerd kan worden.

Behalve controle vanaf de openbare weg, kunnen er additioneel ook in- en externe controleronden door de individuele ondernemers gevraagd worden.

Hierbij voeren de surveillant controle op het gesloten zijn van ramen en deuren alarmsystemen zijn ingeschakeld. Ook wordt verlichting uitgeschakeld en controleren zij op apparatuur en/of machines. Uiteraard middels vooraf met u opgemaakte werkinstructies.

Wat zijn de voordelen van collectieve beveiliging?

De aanwezigheid van een surveillancevoertuig op een bedrijventerrein heeft een grote preventieve werking. Zodra het “gilde” weet dat er actieve surveillanceronden plaatsvinden, verplaatsen zij hun “werkgebied” veelal naar terreinen waar geen collectieve beveiliging actief is.

Door het uitvoeren van preventieve surveillanceronden op wisselende tijdstippen, wordt het voor kwaadwillende lieden heel onaantrekkelijk gemaakt hun voornemens uit te voeren. Nulmetingen door politie geven aan dat de criminaliteit zeer significant naar beneden gaat op terreinen met collectieve beveiliging.

Een ander voordeel is natuurlijk terug vinden in de kosten. Als er meer bedrijven meedoen, worden automatisch de kosten per deelnemer ook lager. 

Het voordeel van onze aanwezigheid in de nacht

Door onze aanwezigheid in de avond- en nachturen, kunnen wij onze aanrijtijden tot een minimum beperken en zijn onze beveiligers in het geval van een calamiteit zeer snel ter plaatse.

Deelnemers aan collectieve beveiligingsprojecten genieten bovendien korting op additionele beveiligingsdiensten.

Alarmmeldingen komen meestal op ongelegen momenten. U ligt wellicht te slapen of u bent niet in de gelegenheid om naar uw pand te gaan.

U wilt natuurlijk niet het risico lopen dat uzelf of één van uw medewerkers naar het pand gaat in het geval van een alarmmelding en wellicht met criminelen wordt geconfronteerd.

Behalve dat daar meestal onnodig veel tijd mee verloren gaat, is het altijd beter om dit aan professionals over te laten.

Mocht uw personeel onverhoopt letsel oplopen bij het zelfstandig uitvoeren van een alarmopvolging, kunt u te maken krijgen met een onderzoek door de arbeidsinspectie in verband met het lopen van onaanvaardbare arbeidsrisico’s.

Onze beveiligers zijn getraind in het benaderen van een pand ingeval van een alarmmelding en staan in direct contact met collega’s en hulpdiensten.

Ook regelt de beveiliger direct schade herstel indien nodig.  U kunt dan gewoon genieten van uw nachtrust en u de volgende dag weer bezig houden met uw eigen corebusiness.

U ontvangt dan de volgende dag een rapportage van geconstateerde bijzonderheden en de eventueel daarop genomen maatregelen.

Zaken om op te letten als u uw pand achterlaat

Bij het verlaten van uw pand is het natuurlijk belangrijk dat alle ramen en deuren afgesloten zijn. Vervolgens schakelt u alle verlichting uit en schakelt u natuurlijk het alarmsysteem in. 

Wat echter ook van belang is is dat u goed oplet of er geen aantrekkelijk goederen van buitenaf zichtbaar zijn zoals:

  • Telefoons
  • Laptops
  • Tablets
  • Televisieschermen 

Ook is het altijd een goed idee om laders uit het stopcontact te verwijderen. Lithium accu’s kunnen namelijk exploderen en zo brand veroorzaken. 

Let ook op of laders uit stopcontacten (lithium accu’s kunnen exploderen en in brand vliegen). Kijk ook een goed hoe zaken op uw terrein gestald zijn.

Maak inklimming niet makkelijk door bijvoorbeeld pallets of containers dicht tegen hekwerken te plaatsen. Sleutels uit werkauto’s en geen gereedschappen in het zicht achter laten.

Regelmatig komen onze beveiligers zaken als trappen en ladders tegen die bij panden op het terrein liggen. Daar kunnen inbrekers handig gebruik van maken.

Heeft u overdag iets verdachts gezien of als u vindt dat iets speciale aandacht behoeft, kunt u altijd rechtstreeks contact opnemen met ons hoofdkantoor. Wij spelen de informatie door aan de Hoofd operationele dienst.

Hij zorgt er daarna voor dat alle collega’s op de hoogte zijn. Dat kan bijvoorbeeld ook als een medewerker is ontslagen of een klant met frustraties uw vestiging heeft verlaten en u eventueel “acties” verwacht.

Onze communicatielijnen zijn kort, dus alle zaken waarvan u denkt dat ze extra attentie behoeven, kunt u altijd bij ons melden. Wij nemen dit dan mee in de briefing en zo beginnen onze surveillanten goed geïnstrueerd aan hun dienst.

Gratis meeliften met collectieve beveiliging?

Uiteraard hebben ook wij te maken met zogenaamde “freeriders”. Heeft u zich niet aangesloten bij het collectief, dan is de kans groot dat uw bedrijf niet gecontroleerd. 

Ondanks dat, wordt dan natuurlijk “geprofiteerd” van de preventieve controles bij de buren, maar in het geval van een daadwerkelijke calamiteit bij een niet deelnemer gaan wij er van uit dat dan ook voldoende maatregelen zijn genomen om vervolgschade te voorkomen.

Wat is collectieve beveiliging

Onze surveillancedienst zal dan geen interventie uitvoeren. Des te intensiever er gesurveilleerd kan worden, hoe minder kans criminelen krijgen en hoe sneller interventies uitgevoerd kunnen worden bij calamiteiten. Bij uitbreiding van deelnemers zal de surveillancetijd ook evenredig toenemen.

Beveiligers vervullen een centrale rol in de handhaving en het verbeteren van de veiligheid. Daarin hebben zowel beveiligers als ondernemers een gezamenlijk doel.

Een veiliger bedrijventerrein zorgt immers ook voor een prettiger ondernemersklimaat. En een beter ondernemersklimaat draagt ook bij aan het succes van de ondernemers.

Deelnemen aan collectieve beveiliging?

Als één van de grootste aanbieders van beveiligingsdiensten in Twente en Achterhoek voert Securion op diverse bedrijventerreinen collectieve beveiligingsprojecten.

Wilt u meer informatie over collectieve beveiliging?  Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op.
Zonder enige verplichting maakt onze account manager graag een afspraak met u om de mogelijkheden eens te bespreken.

Heeft u al beveiliging, maar wilt u een keer benchmarken en vergelijkend warenonderzoek doen? Ook dan komen wij graag onze diensten aan u voorleggen.

Wij praten u geen risicofobie aan, maar willen u een gedegen en bij uw bedrijf passend voorstel doen.

Affiliate marketing cursus

Samen uw bedrijf veiliger maken?

Samen met u bekijken we graag de mogelijkheden binnen uw bedrijf tijdens een vrijblijvende kennismaking.

Neem direct contact met ons op!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here