In de afgelopen jaren hebben we in Nederland steeds vaker met allerlei regelgeving te maken. De overheid heeft er een handje van om alles aan regels en wetgevingen te koppelen. Een typerend voorbeeld daarvan is de opkomst van allerlei soorten keurmerken.

Deze keurmerken moeten een vertrouwd gevoel bij de consument opwekken. Daarnaast laten de keurmerken zien dat bepaalde partijen, die het keurmerk dragen, voldoen aan alle kwaliteitseisen. Ook in de wereld van de beveiliging is er sinds enige tijd sprake van een keurmerk.

In dit artikel richten we onze focus puur op het keurmerk beveiliging. Wat is dit keurmerk precies? Wat is de gedachte achter dit keurmerk? Wanneer kan/mag u het keurmerk dragen? En wat betekent het keurmerk beveiliging exact? Het antwoord op al deze vragen kan u in dit artikel vinden!

Het keurmerk beveiliging

De wereld van de beveiliging is in de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Dat heeft onder andere te maken met de huidige maatschappij. Dankzij technologische ontwikkelingen is er steeds meer mogelijk. Het is daardoor ook mogelijk om de beveiliging op andere manieren in te richten.

Ook is in de afgelopen jaren de behoefte aan beveiliging veranderd. Om daar op in te spelen, heeft de Nederlandse Veiligheidsbranche een keurmerk in het leven geroepen. Dit keurmerk draagt de naam ‘Keurmerk beveiliging’. De Nederlandse Veiligheidsbranche zegt hier zelf het volgende over: Een keurmerk van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Wel zo veilig.

Maar, wat houdt dit keurmerk dan precies in? Als beveiligingsbedrijf wilt u een bepaalde status naar uw (toekomstige) klanten uitstralen. U wilt uitstralen dat u alle zaakjes op orde hebt én dat u ook echt kwaliteit levert.

In de afgelopen jaren is gebleken dat veel beveiligingsbedrijven die kwaliteit niet konden leveren/waarborgen. De Nederlandse Veiligheidsbranche heeft daarom dit keurmerk in het leven geroepen. Als u als veiligheidsbedrijf aan alle voorwaarden voldoet, mag u met trots dit keurmerk dragen.

Voor (potentiële) klanten en opdrachtgevers is dit een duidelijk signaal. Uw beveiligingsbedrijf draagt het keurmerk, waaruit blijkt dat u alle zaakjes op orde hebt en kwaliteit levert.

De Nederlandse Veiligheidsbranche zegt dat alleen bepaalde beveiligingsbedrijven het keurmerk mogen dragen. “Een bedrijf die professioneel is, die bonafide is en die de hoogste graad van integriteit nastreeft. Een bedrijf met een keurmerk snapt ook wat de opdrachtgever wil en dat vervolgens uitvoert. Bij de uitvoering komt het beveiligingsbedrijf ook met deskundige beveiligingsadviezen”.

Het Keurmerk beveiliging aanvragen

Wilt u graag ook de juiste uitstraling hebben richting opdrachtgevers en klanten? De ervaring leert dat u met een Keurmerk beveiliging een streepje voorsprong op uw concurrentie hebt. Het aanvragen van het Keurmerk beveiliging is dan ook zeker aan te raden. Maar, hoe kunt u dat keurmerk aanvragen? Daar zijn twee mogelijkheden voor; die bespreken we hieronder.

Reeds bestaand keurmerkhouder wil een nieuw keurmerk aanvragen

Als u al een keurmerkhouder bent, kunt u het nieuwe keurmerk aanvragen. Daarvoor is op de website van de Nederlandse Veiligheidsbranche een stappenplan voor te vinden. In de basis moet u een her certificatie aanvragen bij jouw CI (certificatie instelling), vervolgens moet u checken of u nog aan alle normen voldoet. De laatste stap is dat u, uw bedrijf voor moet bereiden op de toelatingstoets en een audit. Hieruit blijkt duidelijk dat u het beveiliging keurmerk van de Nederlandse Veiligheidsbranche niet zomaar ontvangt.

Voor de eerste keer een keurmerk aanvragen

Wilt u graag grote stappen met uw beveiligingsbedrijf zetten? Dan is het aan te raden om het keurmerk te gaan behalen. Daar moet u de nodige stappen voor ondernemen. Allereerst moet in de bedrijfsprocessen, in het bedrijfsbeleid en in de bedrijfsprocedures alles aangepast worden op basis van het keurmerk. Het keurmerk moet min of meer in het volledige bedrijf geïmplementeerd worden. Ook is het hierbij van belang dat bepaalde belangrijke documenten aangepast worden.

Vervolgens kunt u een certificatie instelling aanschrijven. In Nederland bestaan meerdere van deze instellingen. U kunt hen aanschrijven om te vragen of zij uw beveiligingsbedrijf willen keuren. Deze instelling is gecertificeerd om uw aanvraag in behandeling te nemen en uw mogelijk het keurmerk toe te kennen. Dat krijgt u dus alleen als u aan alle voorwaarden voldoet.

Hierbij komt onder andere een initiële audit om de hoek kijken. Onder meer op basis van de initiële audit bepaalt de certificatie instelling of u recht op het keurmerk hebt. Als dat het geval is, wordt uw beveiligingsbedrijf opgenomen in het keurmerkregister. Ook krijgt u een keurmerkcertificaat uitgeleverd.

De voordelen van het Keurmerk beveiliging

Wat zijn nou zwaarwegende redenen om u in het zweet te werken voor dit keurmerk? Een van de belangrijkste voordelen is de uitstraling die u verkrijgt. Het keurmerk laat tenslotte zien dat u de zaakjes op orde hebt én dat u absolute kwaliteit kunt leveren. Als dat niet het geval is, had u het keurmerk namelijk nooit ontvangen.

Daarnaast bent u dankzij het keurmerk ook continue bezig om uw kwaliteit te waarborgen. U krijgt onder andere jaarlijks nog een financiële check. Met deze financiële check wordt gekeken naar de financiële gezondheid van uw beveiligingsbedrijf. Mocht dit de verkeerde kant op gaan, kan besloten worden om uw keurmerk in te trekken. Als U de houder van het keurmerk bent, wordt u dan ook continue gestimuleerd om de hoogste kwaliteit na te streven en te leveren.

Tot slot kan het keurmerk ook helpen bij het aantrekken van nieuw personeel. Het vinden van personeel is niet altijd even makkelijk in de beveiligingsbranche. De beveiligers die op zoek naar werk zijn, zullen absoluut het liefste bij een gecertificeerd beveiligingsbedrijf werken. Ook op dat gebied heeft u dus als keurmerk houder een streepje voor.

Verplichtingen voor een keurmerkhouder

Als keurmerkhouder dien je je te houden aan enkele verplichtingen:

  • U moet jaarlijks getoetst worden door de certificatie instelling
  • U moet een geldige certificatieovereenkomst kunnen tonen
  • U moet het keurmerklogo gebruiken volgens de regels en voorwaarden van het document ‘Reglement gebruik beeldmerk Keurmerken Veiligheidsbranche’

Kortom: als keurmerkhouder profiteert u absoluut van voordelen. Tegelijkertijd moet u uzelf wel houden aan enkele verplichtingen. Dankzij die verplichtingen kan in ieder geval de kwaliteit binnen de veiligheidsbranche gewaarborgd worden.

Affiliate marketing cursus

Samen uw bedrijf veiliger maken?

Samen met u bekijken we graag de mogelijkheden binnen uw bedrijf tijdens een vrijblijvende kennismaking.

Neem direct contact met ons op!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here