Als bedrijf zijnde dient u zich aan allerlei wetgevingen te houden. Deze wetgevingen hebben ook betrekking op het bewaren van informatie en gegevens. De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is een recent voorbeeld van de aangescherpte regelgeving.

In de laatste jaren is namelijk een tendens zichtbaar dat de focus steeds méér komt te liggen op regelgeving omtrent veiligheid. Voor elk bedrijf is het dan ook van belang dat de informatiebeveiliging op de werkvloer in orde is. Heb jij enig idee wat informatiebeveiliging exact inhoudt?

Wat is informatiebeveiliging?

Zoals de naam al doet vermoeden, heeft informatiebeveiliging betrekking op het beveiligen van informatie. Maar, welke informatie dan zoal? En op welke manier kan een bedrijf dat beveiligen? Wellicht is het handig om eerst de definitie van informatiebeveiliging naar voren te halen.

Het doel van informatiebeveiliging ins om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. Daarnaast moet ook de mogelijke schade door het beveiligingsincidenten beperkt worden en eventuele gevolgen moeten geminimaliseerd worden.

Informatiebeveiliging heeft dus een ontzettend ‘brede’ definitie. Dat is dan ook direct één van de redenen waarom informatiebeveiliging op de werkvloer zo belangrijk is.

Informatiebeveiliging is een vorm van beveiliging waar elke medewerker een steentje aan bij moet dragen. Als één van uw medewerkers informatie in een systeem opslaat, moet hij/zij dat op de juiste manier doen.

De systemen moeten daarnaast ook op de juiste manier ingericht zijn. Dat betekent in feite dat de systemen bestand moeten zijn tegen aanvallen van buitenaf.

Als u een bepaald soort onderneming heeft, loopt u altijd het risico dat iemand van buitenaf in uw systeem terecht wilt komen. Dat kunt u voorkomen door de informatiebeveiliging op orde te hebben.

Overigens hebben we op Wikipedia ook nog een uitgebreide definitie van informatiebeveiliging gevonden: Informatiebeveiliging is het geheel van preventieve, detectieve, repressieve en correctieve maatregelen alsmede procedures en processen die de beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van alle vormen van informatie binnen een organisatie of een maatschappij garanderen, met als doel de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening te waarborgen en de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau te beperken. In onze ogen sluit deze uitgebreide omschrijving perfect aan op datgene wat informatiebeveiliging écht inhoudt.

Waarom is informatiebeveiliging op de werkvloer belangrijk?

U leest ongetwijfeld wel eens in de kranten dat een bedrijf het slachtoffer van cybercriminaliteit is geweest. Kwaadwillende hebben bijvoorbeeld in willen breken op het interne systeem of hebben getracht om machines te hacken.

Zo is het algemeen bekend dat de Rotterdamse haven regelmatig aangevallen wordt.

Deze ICT dreigingen kunnen een gigantische invloed hebben op het reilen en zeilen binnen de haven. Mede daarom is het ongelooflijk belangrijk dat de haven de informatiebeveiliging op orde heeft.

Dat geldt niet alleen voor de haven in Rotterdam, maar ook voor uw bedrijf. Kwaadwillende hebben steeds meer mogelijkheden om een digitale aanval te plegen. Een aanval waarbij men bijvoorbeeld probeert om in uw systeem te komen of om gevoelige informatie te stelen.

Door de opkomst, en significantie, van de AVG is het des te meer belangrijk dat u alle (klant)gegevens op de juiste manier weet te bewaren. Dat is dan ook nog één van de belangrijke aspecten van een goede informatiebeveiliging.

Bewustwording bij personeel

Uiteraard is het ook zo dat informatiebeveiliging voor uw personeel belangrijk is. Of beter gezegd: het personeel moet zich bewust zijn van de significantie van informatiebeveiliging.

Ons advies is dan ook om uw personeel duidelijk te maken waar informatiebeveiliging om draait. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door een cursus te houden of door een lezing te geven.

Daarmee brengt u niet alleen het kennisniveau omhoog, maar weet u uw personeel ook te triggeren. Te triggeren om vol overgave met informatiebeveiliging aan de slag te gaan.

Met allerlei ingewikkelde en gecompliceerde systemen kunt u al een hoop doen tegen informatiebeveiliging. Uw personeel is het verlengstuk daarvan. Zij werken tenslotte dagelijks met gevoelige informatie en moeten dat zo goed mogelijk beschermen.

Informatiebeveiliging op de werkvloer

In de praktijk zien we bij informatiebeveiliging dan ook vaak een combinatie tussen systemen en het personeel. Het systeem moet goed beveiligd zijn en het personeel moet op de juiste manier met het systeem om gaan. Alleen op die manier is het mogelijk om kwaadwillende buiten de digitale deuren te houden.

Zoals we hierboven al zeiden, krijgen de kwaadwillende ook steeds meer mogelijkheden. Door continue de focus op informatiebeveiliging te hebben, kunt u met de kwaadwillende ‘mee groeien’. Het is tenslotte een marathon om continue uw systemen beter te beschermen en uw personeel steeds beter op te leiden.

Tips voor betere informatie beveiliging

Bij de informatiebeveiliging is het ontzettend belangrijk om een risico analyse uit te voeren. Dat is dan ook één van de diensten van Securion. Met een risico analyse is het mogelijk om het risiconiveau van systemen en processen te bepalen. Hierdoor ziet u direct waar mogelijke risico’s liggen. Bij een risico analyse wordt er naar beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit gekeken.

Zo is het ook vang belang om te kijken welke medewerkers toegang moeten hebben tot welke informatie. Ons advies is dan ook om zo spoedig mogelijk een risico analyse uit te voeren. Op basis van de bevindingen kunnen wij vervolgens ook de nodige maatregelen gaan nemen.

Maatregelen waarmee u uw bedrijf beter kunt beschermen. Daarnaast zorgen deze maatregelen er ook voor dat alle gevoelige (klant)informatie veilig in uw systemen staat.

Als tweede tip willen we meegeven dat u met enige frequentie de informatiebeveiliging moet verbeteren. Daarmee kunt u namelijk de ISO27001 certificering verkrijgen én behouden.

Deze certificering geeft aan dat uw procedures en processen rondom informatiebeveiliging in orde zijn. Daarnaast toont deze certificering aan dat u continue aan het verbeteren bent en dat de risico’s aanvaardbaar zijn.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig op het gebied van informatiebeveiliging? Wilt u met uw onderneming stappen gaan zetten? Dat is mogelijk!

Schakel direct onze professionals in en laat Securion naar uw informatiebeveiliging kijken. In de loop der jaren hebben wij ontzettend veel kennis en ervaring opgedaan. Wij staan dan ook graag voor u en uw bedrijf klaar! Neem contact met ons op >>

Affiliate marketing cursus

Samen uw bedrijf veiliger maken?

Samen met u bekijken we graag de mogelijkheden binnen uw bedrijf tijdens een vrijblijvende kennismaking.

Neem direct contact met ons op!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here