Mobiele Surveillance

Adequate opvolging van alarmmeldingen bij calamiteiten of incidenten is essentieel. Met ons uitgebreide wagenpark in met name Twente en Achterhoek zijn wij altijd paraat en dicht in de buurt. Dat is mobiele surveillance van Securion Beveiliging.

Specialist in mobiele surveillance

Mobiele Surveillance is een specialisatie van Securion. Ons systeem is zodanig ingericht dat altijd het dichtstbijzijnde surveillancevoertuig door de alarmcentrale aangestuurd wordt. Hiermee wordt de snelst mogelijke aanrijdtijd gerealiseerd en bovendien geeft dit de minste milieudruk.

Het openen van uw pand

Onze mobiele surveillant zorgt ervoor dat uw pand op tijd wordt geopend, schakelt het alarmsysteem uit en kan indien gewenst alvast apparatuur opstarten. Na aankomst eerste medewerkers, vertrekt onze surveillant weer. U hoeft daarmee geen sleutels, codes e.d. af te geven aan medewerkers.

Afsluiting van uw pand bij einde werkzaamheden

De surveillant verzorgt bij einde werktijd dat uw pand en de ruimte om uw pand veilig wordt afgesloten en er niemand meer aanwezig is. Er wordt toezicht gehouden op de clean desk procedures en het alarmsysteem wordt weer ingeschakeld.

24/7 preventieve controleronden onderdeel mobiele surveillance

In duidelijk herkenbare surveillancevoertuigen voeren onze beveiligers zeven dagen per week en vierentwintig uur per dag, controleronden uit.

Collectieve Surveillance

Securion is al sinds jaar en dag de “huisbeveiliger” op grote bedrijvenparken in Twente en Achterhoek. Lokale bekendheid en betrokkenheid en regionale samenwerking is altijd een van onze belangrijkste speerpunten geweest en dat willen we ook zo houden. Door de krachten te bundelen realiseren deelnemende bedrijven gezamenlijk een surveillancedienst exclusief voor hun specifieke bedrijvenpark. Er is dan permanent toezicht in de avond- nacht en weekenduren en dan gelden aangepaste tarieven voor additionele dienstverlening.

Niets aan het toeval overlaten

De Mobiele Surveillance staat altijd rechtstreeks in verbinding met de alarmcentrale. Met behulp van gps wordt de locatie van elk voertuig tot op de meter nauwkeurig bepaald om de snelste responstijd bij een alarmmelding mogelijk te maken. Uw gegevens zijn absoluut veilig en slechts en uitsluitend voor de surveillant zichtbaar gedurende de tijd van alarmafhandeling. Daarna verdwijnen deze gegevens weer op de apparatuur. Uw sleutels worden altijd gecodeerd en zonder uw naam of adresgegevens in afgesloten kluizen in de dienstvoertuigen bewaard. Bij het einde van elke dienst worden deze apart en onder cameratoezicht in een kluisruimte opgeborgen.