Camerabewaking

Naast de “reguliere” fysieke beveiliging, leveren wij ook camerabewaking. Camera’s zijn een ideale (aanvullende) tool bij het verwerken en opvolgen van alarmmeldingen.

Preventief met camerabewaking

Camerabewaking zorgt voor extra controle, geeft een gevoel van veiligheid en heeft een enorme preventieve werking. Het psychologisch effect daarvan is groot. Weten dat er iemand meekijkt, is vaak al voldoende voor “het gilde” hun heil elders te gaan zoeken.

Camerabewaking om verschillende redenen plaatsen:

  • Verificatie: De meldkamer kan op basis van de beelden beoordelen welke actie genomen moet worden in het geval van een alarmmelding. Er kan meteen geconstateerd worden of de melding een criminele oorzaak heeft en of meteen actie moet worden ondernomen.
  • Surveillance: Camera’s kunnen worden ingezet om een pand of terrein te observeren. U kunt bijvoorbeeld een bepaald tijdstip doorgeven waarop een (digitale) controle uitgevoerd moet worden. (bijvoorbeeld bij vertrek laatste medewerker)
  • Maatwerk (toegangscontrole, procesbewaking, bezoekersregistratie,…): Camera’s kunnen volledig op basis van uw specifieke wensen geplaatst worden.

Service Centrale Nederland

Securion heeft daartoe een intensieve samenwerking met Service Centrale Nederland. Onze surveillancedienst staat permanent met deze 24 uur per dag bezette PAC (Particuliere Alarm Centrale) in verbinding. Wij hebben daarmee een perfecte synergie tussen mens en techniek weten te creëren en daarmee heeft u meerdere ogen op uw locatie als u er zelf niet bent.